Professionaliseren, adviseren en begeleiden

 

Op 11 mei gaan we weer naar school.

Weer terug in de groep. Een aantal kinderen zullen blij zijn dat ze naar school mogen, anderen hebben het thuis prima gehad en weer anderen worstelen met angst, onzekerheid, mogelijk verlies en trauma. De groep die ze waren voor de coronacrisis bestaat niet meer. Dat betekent dat je opnieuw moet starten met groepsvorming. De eerste weken zal de meeste aandacht moeten uitgaan naar het welbevinden van de kinderen en niet naar kennis en vaardigheden.
KANS in Onderwijs geeft hierbij graag tips en begeleiding:

In verband met de coronacrisis zijn ook onze KANS medewerkers genoodzaakt om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en zich aan de overige maatregelen te houden. In principe gaan de medewerkers dus niet naar de scholen, ouders, jeugdzorg, samenwerkingsverbanden of andere partners toe.
Gezondheid en veiligheid staan nu voorop. We willen echter in deze nieuwe situatie zo mogelijk onze partners helpen en ondersteunen waar dit noodzakelijk wordt geacht:

*Helpdesk
KANS in Onderwijs heeft specialisten in huis die als geen ander pedagogische ondersteuning kunnen bieden in deze nieuwe situatie. Dit kan een vorm van ondersteuning zijn richting de leerkracht, én ondersteuning richting de ouders. Hiermee kan mogelijk het leerproces van de leerling weer op de rails worden gezet en kan worden voorkomen dat de situatie escaleert en opvang buitenshuis/in de school noodzakelijk wordt.
KANS in Onderwijs biedt een Helpdesk (OBA), die gedurende kantooruren bereikbaar is via telefoon en email.
Download hier de informatie over deze Helpdesk.

*Signaleringslijst voor leerkrachten
KANS in Onderwijs heeft een praktische signaleringslijst ontwikkeld voor leerkrachten. D.m.v. het aanvinken van een aantal meerkeuzevragen wordt in kaart gebracht hoe het met alle leerlingen van een klas is gesteld op sociaal-emotioneel gebied.
Het bestand kan in een gedeelde omgeving ook heel goed gezamenlijk door duo-leerkrachten worden ingevuld.
Alle signalen worden gegenereerd naar een dashboard, zodat er een compleet overzicht ontstaat van de hele klas.
Download hier de Signaleringslijst voor leerkrachten.

*Kijkwijzer voor ouders
KANS in Onderwijs heeft tevens een Kijkwijzer ontwikkeld om ouders/verzorgers met een thuiswerkend kind te ondersteunen. Ook kan de Kijkwijzer dienen als praatpapier met de leerkracht.

Download hier de Kijkwijzer voor ouders.

*SEL vragenlijst voor leerlingen
Bij het invullen van de signaleringslijst is het ook fijn om hierbij de Kijkwijzer voor ouders én de sociaal-emotionele vragenlijst van Kees van Overveld te gebruiken.

Download hier de SEL vragenlijst van Kees van Overveld.

Klik hier voor een filmpje met alle bovenstaande informatie.

Heeft u vragen over de Helpdesk, kunt u mailen naar helpdesk.kans@gewoonspeciaal.com
Voor alle andere vragen kunt u mailen naar info.kans@gewoonspeciaal.com

Mocht u een dringende ondersteuningsbehoefte hebben, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon (dit zal doorgaans de schoolondersteuner zijn), of met KANS in Onderwijs (030-6925255). We overleggen dan gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning zal waar mogelijk telefonisch, middels conference calls, videobellen of anderszins zijn.

——————————————————–

Leerlingen verdienen de beste ondersteuning om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Zij hebben hierbij verschillende ondersteuningsbehoeften. KANS in Onderwijs biedt hierbij de juiste handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Gewoon Speciaal Onderwijs heeft haar ervaren leerkrachten en schoolondersteuners bij elkaar gebracht in het expertisecentrum KANS in Onderwijs (KANS). Deze experts werken dagelijks met kinderen met een ondersteuningsbehoefte en zijn samenwerkingspartner van het regulier basisonderwijs. KANS begeleidt alle ondersteuningsvragen op maat, flexibel en met de juiste expertise.

Op deze website vindt u informatie over de ondersteuning van de implementatie van passend onderwijs, van schoolteams, leerkrachten en van leerlingen. KANS in Onderwijs heeft een aanbod op maat voor directies, IB’ers, leerkrachten, schoolteams en overige professionals, zowel in groepsvorm als individueel. Iedereen die in het onderwijs te maken heeft met leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is bij ons van harte welkom.

We hopen dat u in ons aanbod kan vinden wat u nodig heeft. Zo niet, schroom niet om contact met ons op te nemen om uw vraag te verkennen en ondersteuning op maat vorm te geven.

Wij verwelkomen u graag!

 

Werken bij KANS in Onderwijs

Momenteel is er bij KANS in Onderwijs geen vacature.

Open sollicitaties zijn altijd welkom. Mensen die bij KANS in Onderwijs komen werken, hebben:

Open sollicitaties kunt u mailen naar info.kans@gewoonspeciaal.com

 

Werken bij Gewoon Speciaal Onderwijs

Voor vacatures binnen Gewoon Speciaal Onderwijs, klik hier

 

Informatieve links

Waarom kiezen voor KANS in Onderwijs

  • Aanbod op maat
  • Geen financieel winstoogmerk
  • Vanuit de dagelijkse praktijk
  • Actief in Utrecht en Gelderland
  • Gebundelde ervaring vanuit S(B)O

 

Onze missie

KANS in Onderwijs wil bereiken dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en dat ieder kind met plezier naar school gaat. De professionals van KANS in Onderwijs zetten zich in samenwerking met het regulier onderwijs hiervoor in.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Over KANS in Onderwijs

Onze expertise van het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die we hebben ontwikkeld in de zeven scholen van Gewoon Speciaal Onderwijs, hebben we gebundeld in een expertisecentrum. Begeleiders, adviseurs en trainers ondersteunen scholen in vier samenwerkingsverbanden*, adviseren over aanpakken, coachen leerkrachten en geven specifieke trainingen over de begeleiding van gedrag, sociaal-emotionele problematiek, zeer moeilijk lerenden, didactiek en leren. KANS in Onderwijs biedt ook de inzet van een intern begeleider, een orthopedagoog, psycholoog of procesbegeleider passend onderwijs. Tot slot voeren onze specialisten divers onderzoek uit (onder meer IQ, logopedisch, psychodiagnostisch en persoonlijkheidsonderzoek). Een aantal medewerkers zijn werkzaam als schoolondersteuner in samenwerkingsverbanden. In deze rol begeleiden ze in een beperkt aantal bezoeken leerkrachten, scholen en leerlingen in situaties waarin de ondersteuning van een reguliere school onvoldoende blijkt. Zij observeren, adviseren en begeleiden in de klas en zetten specifieke interventies op maat in.

Praktische informatie

Op deze website vind je een veelzijdig aanbod over onderwerpen die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Ons aanbod wordt voortdurend geactualiseerd. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen bij ons terecht voor begeleiding, coaching en professionalisering. Een maatwerkopdracht start altijd met een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek wordt samen met een expert de behoefte vastgesteld, waarna men een intakeverslag en een voorstel ontvangt. Mocht u aanvullende informatie willen hebben of heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

* Samenwerkingsverbanden: ZOUT, Profi Pendi, Rijn en Gelderse vallei, Passenderwijs