Woordenschatonderwijs

De basis voor schoolsucces! 

 

Wat is goed woordenschatonderwijs en welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor nodig?
Woordenschatonderwijs is een voorwaarde voor begrijpend luisteren en lezen en voor kennisverwerving. Dat maakt woordenschat tot de kern van het onderwijs.  
‘Met Woorden In De Weer’ is een woordenschataanpak, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat dit het woordenschatniveau van leerlingen significant verhoogt. Leerlingen die een goede woordenschat ontwikkelen, hebben betere kansen in het onderwijs. Deze woordenschataanpak is toepasbaar op alle schoolvakken en methodes, waarmee meer rendement wordt behaald uit de lessen. Het is daarom van belang om efficiënt in te zetten op het leren van woorden.

WAT 

In deze interactieve presentatie komt afwisselend theorie en praktijk aan de orde rond de volgende vragen: 

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de woordenschatdidactiek ‘Met woorden in de weer’ voor gestructureerd woordenschatonderwijs. De werkwijze van de 4-takt (voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren) wordt geoefend, waarmee de volgende dag direct aan de slag gegaan kan worden.
De cursus kan los ingezet worden, of als onderdeel van een studiedag en wordt gegeven door twee logopedisten. 

DOELEN