Vastgelopen in contact thuis?

Doen! In plaats van praten 

 

Soms verloopt een dag niet altijd even soepel en kan het contact met een kind vastlopen. Door allerlei omstandigheden kan een kind blokkeren en dan is praten niet haalbaar. Op zo’n moment is ‘doen’ soms beter dan praten. Door het inzetten van de juiste tool komt het gesprek weer op gang. 

WAT

In deze training zoomen we in op tools en technieken die toepasbaar zijn wanneer het contact tussen opvoeder en kind is vastgelopen. Het uitgangspunt in het contact is het kind eigenaar te maken van de situatie en de regie te geven over oplossingsmogelijkheden. Dit door middel van het aanbieden en kennismaken met verschillende tools. 
In de eerste bijeenkomst wordt de basiscommunicatie behandeld en worden verschillende communicatietechnieken aangereikt.
In de tweede bijeenkomst wordt de communicatie bij ontwikkelingsproblematiek behandeld en worden oplossingsgerichte tools aangereikt. 

DOELEN