Van taal naar denken en terug

Hoe praten in de klas leidt tot levend leren 

 

Het kan voorkomen dat woordenschatonderwijs niet genoeg is voor kinderen om complexe woorden en begrippen te snappen en te kunnen gebruiken. Dat lukt wel als er leuke en interessante gespreksvormen ingezet worden. In één moeite door wordt begrijpend lezen meegenomen, en wordt er gewerkt aan kennis en aan denken over de wereld, in samenhang met de methodieken van de school.

WAT

Na de workshop is het voor de deelnemers duidelijk hoe leerlingen door vormen van praten tot denken komen. Een boeiende manier voor meer begrip en actief gebruik van een zich uitbreidende woordenschat. 
In de workshop wordt gewerkt aan leuke en boeiende praatvormen met aan te leren woorden. De op school gehanteerde methodes worden verrijkt en verdiept. Deze onderwijskundige achtergrond helpt de leerkracht met prioriteiten stellen en keuzes maken, ook voor anderstalige leerlingen.
Tijdens de intake wordt in overleg bepaald wat precies de vraagstelling is van (een deel van) het team. De training is een afwisseling van werkvormen die gebruikt kunnen worden in de klas. Er is aandacht voor interessante kennis over leren, taal, woordenschat en denken. Vragen en dilemma’s kunnen voorgelegd worden als onderdeel van de workshop. Er wordt o.a. gewerkt met de CombiList ‘Van taal naar denken en terug’.
Het is mogelijk de workshop te versterken met (beeld)observaties en begeleiding in de klas, waarbij de leerkrachten van elkaar kunnen leren. 

DOELEN