Thuis en nabij onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende (ZML) Leerlingen, begeleiding van trajecten

Schoolondersteuning op maat

 

De begeleiding van ZML-leerlingen die extra ondersteuning behoeven, vergt vaak specifieke kennis, advies en ondersteuning. 
Begeleiding van trajecten zal altijd afgestemd worden omdat de hulpvraag heel divers kan zijn. 
Bij KANS in Onderwijs kun je terecht voor experts op het brede gebied van ZML-leerlingen: 

WAT

KANS in Onderwijs biedt een basispakket met specifieke begeleidingsactiviteiten waarmee de school zich zoveel mogelijk professionaliseert met als doel de begeleidingsuren geleidelijk aan af te bouwen. 
Trajectbegeleiding maakt het mogelijk dat ZML-leerlingen kunnen profiteren van de rijke leeromgeving van het PO en daarnaast zijn/haar eigen leerroute kan doorlopen met als leidraad: ‘Samen waar het kan, alleen waar het moet’. 
KANS in Onderwijs begeleidt de onderwijsprofessionals bij: 

DOELEN