Thuis en nabij onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende (ZML) Leerlingen, advies en voorlichting

Schoolondersteuning op maat

 

De begeleiding van ZML-leerlingen die extra ondersteuning behoeven, vergt vaak specifieke kennis, advies en ondersteuning.
Advies of voorlichting zal altijd op maat afgestemd worden omdat de hulpvraag heel divers kan zijn.
Bij KANS in Onderwijs kun je terecht voor experts op het brede gebied van ZML-leerlingen: 

WAT

De ondersteuningsbehoefte van ZML-leerlingen kan heel divers zijn.
Tijdens het kennismakingsgesprek staat de hulpvraag van de school centraal.
Het juiste advies en een gerichte voorlichting zorgen ervoor dat de leerling optimaal kan profiteren van de rijke leeromgeving en daarnaast zijn/haar eigen leerroute kan doorlopen met als leidraad: ‘Samen waar het kan, alleen waar het moet’.
KANS in Onderwijs ondersteunt en adviseert onder andere bij: 

DOELEN