Synchroon coachen voor onderwijsprofessionals

Coachen met het oortje

 

Passend Onderwijs kan alleen dan vorm krijgen als de basisorganisatie (het klassenmanagement, de didactiek en de pedagogische relatie) in een klas staan als een huis. Synchroon coachen biedt een goede en snelle oplossing om op een effectieve manier de basisorganisatie van de klas aan te pakken. Op deze manier ontstaat er tijd en ruimte om met de kansen die Passend Onderwijs biedt aan de slag te gaan.

WAT

Met synchroon coachen voorziet een coach de leerkracht tíjdens de les van feedback. De coach zit met een laptop in een andere ruimte en de leerkracht hoort de feedback door een oortje, zoals ook in de beveiliging en de sport wordt gebruikt.
De feedback is kort en van tevoren doorgesproken. De leerkracht weet dus wat hij kan verwachten en wordt daardoor ook deelgenoot van het proces. Feedback die hij meteen kan toepassen.
De leerkracht ervaart gelijk welk effect een gedragsverandering heeft. De les wordt niet verstoord door een aanwijzing van de coach en de leerkracht wordt niet ondermijnd in zijn gezag naar de leerlingen toe.
Het belangrijkste voordeel is dat de leerkracht inefficiënte interventies in het lesgeven meteen corrigeert en ook op de lange termijn steeds sneller de juiste aanpak vindt.

DOELEN