Synchroon coachen voor leerlingen

Coachen met een oortje 

 

Synchroon coachen is een specialistische vorm van beeldcoaching. Synchroon coachen kan ingezet worden voor leerlingen (vanaf negen jaar) in een groep. Het is vooral geschikt voor leerlingen die moeizaam invoegen in een groep of andere vaardigheden moeten leren die je vooral in een groep kan leren. Een groot voordeel is dat kinderen deze manier van coachen interessant vinden en dus makkelijk meegaan in deze vorm van coaching.
De coach kijkt op afstand op de laptop mee naar de leerling. De coach geeft korte aanwijzingen over onderwerpen die van tevoren doorgesproken zijn. De leerling kan de aanwijzingen direct toepassen en ervaren wat het effect hiervan is. 

WAT

Een traject synchroon coachen bestaat uit een intake, een asynchrone filmopname en een aantal (drie à vier) sessies synchroon coachen met nagesprekken. 
In het klaslokaal staat een camera op een statief. De coach zit in een aparte ruimte. Coach en coachee zijn verbonden middels een zender en ontvanger, een microfoontje en een oortje.
Nadien wordt besproken wat effectieve interventies zijn geweest. Daarbij wordt met name gekeken naar de situationele toepassing ervan.
In het begin volgen de filmsessies elkaar snel op. Hierdoor worden nieuwe interventies tijdig bijgestuurd en goed aangeleerd. De laatste sessie is na vier weken. De totale doorlooptijd is ongeveer tien weken. 

DOELEN