Oudergesprekken

Communicatie-voorkeursstijlen inschatten 

 

Iedereen kent het wel, het ene oudergesprek lijkt vanzelf te gaan terwijl het andere gesprek, ondanks een gezamenlijk belang, niet lekker loopt.  Bij gebruik van de juiste tools is het makkelijker om op een juiste manier met ouders/verzorgers in gesprek te gaan. Deze training geeft handvatten voor meer grip op oudergesprekken. Daarnaast wordt inzicht ontwikkeld in verschillende typen ouders die aan tafel kunnen zitten. 

WAT

In deze training wordt veel ervaring opgedaan om succesvolle gesprekken met ouders te kunnen voeren. Communicatie-voorkeursstijlen staan centraal tijdens deze training. Dit betreft zowel de stijl van de professional als van de ouder/verzorger. De trainer geeft tips hoe om te gaan met de verschillen in deze voorkeursstijlen waardoor een oudergesprek prettiger verloopt. Zo houdt de professional de regie tijdens het gesprek. Er wordt veel gewerkt met voorbeelden en geoefend met tools om de kwaliteit van de gesprekken te verhogen. 

DOELEN