Stemgebruik voor de klas

Je stem leren gebruiken zonder stemklachten 

 

Praten voor een groep is vaak erg vermoeiend. In de loop van de dag of week gaat het praten steeds minder makkelijk.  Het werken wordt bemoeilijkt omdat de stem steeds minder goed functioneert.
Vaak wordt er niet stilgestaan bij de belasting van de stem tijdens het lesgeven. Terwijl de stem een belangrijke rol speelt voor een groep met enthousiaste kinderen. 

WAT

Tijdens deze training wordt geleerd hoe stemklachten herkend en voorkomen kunnen worden. Men krijgt persoonlijke handvatten om goed voor de stem te zorgen. Men leert de spreekstem te verbeteren en correct te spreken voor een groep. 
Tijdens deze training krijgt men middels theorie meer inzicht in wat er belangrijk is voor een goed stemgebruik. En met veel oefeningen en persoonlijk advies van de trainer leert men goed voor de stem te zorgen. 
Deze training kan gevolgd worden om stemklachten te voorkomen of te verminderen.  

DOELEN