Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met een aan autisme verwante stoornis

Ik weet hoe het moet!

 

Voor kinderen die gediagnosticeerd zijn met een aan autisme verwante contactstoornis en andere kinderen voor wie op een goede manier contact maken, je inleven in anderen en samenwerken met anderen een uitdaging is.

Bij deze sociale vaardigheidstraining wordt gewerkt aan:

WAT

Het programma is gebaseerd op de sociale vaardigheidstrainingsmethoden van Goldstein.

Deze methode baseert zich op het sociale leren volgens het kennisprincipe, m.a.w. ‘wat moet je weten om goed te kunnen….’. Bovendien wordt er tijdens de training veel gebruik gemaakt van visuele verduidelijking. Het programma richt zich op de volgen- de basisvaardigheden:

De sociale vaardigheden worden aangeleerd door middel van diverse leerpunten, modelling, reconstructiespel, rollenspel en peermodeling.

PRAKTISCH

Voor deze training/cursus kunnen een aantal scholen samen een groepje van maximaal 8 leerlingen opgeven.
Ook kan één school zich met een groep van maximaal 8 leerlingen van de eigen school opgeven.

De training wordt door 2 trainers gegeven en bestaat uit:

De training wordt op locatie gegeven. Voor meer informatie, overleg of een offerte: Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55.

VOOR WIE

Leerlingen van groepen 5 t/m 8