Sociaal-emotionele situaties verduidelijken voor kinderen met ASS

Maak het me duidelijk

 

Kinderen met ASS trekken zich soms terug in hun eigen wereld. Een van de oorzaken is dat de wereld om hen heen vaak voor hen onduidelijk is. Sociale situaties geven verwarring en zorgen soms voor paniek. Er zijn zoveel verborgen regels, wat wordt er van je verwacht?
In deze cursus verkennen we sociaal-emotionele situaties die onduidelijk kunnen zijn voor kinderen met ASS en oefenen we met interventies en materialen die lastige situaties structureren. Hierdoor krijgen de kinderen meer grip op hun gedrag.

WAT

In de cursus oefenen we veel met materialen en hulpmiddelen, waaronder:

Na de cursus kan je de materialen en hulpmiddelen toepassen in je werk.

DOELEN

Na de cursus kan je kinderen met ASS gericht ondersteunen in het structureren van voor hen lastige situaties, waardoor zij meer grip krijgen op hun gedrag.

PRAKTISCH

Deze cursus kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor een teamvergadering of een studiedag. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Tevens is het mogelijk om individueel voor deze cursus in te schrijven.

Ben je als (startende) leerkracht of onderwijsassistent geïnteresseerd, dan kan je je via deze link inschrijven:

Individueel inschrijven

Deze cursus vindt plaats op:

De cursus gaat door met minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

LOCATIE

KANS trainingslocatie, Bilthoven

KOSTEN

Schoolteam: € 500,-
Individueel: € 140,-

VOOR WIE

(Startende) leerkrachten en onderwijsassistenten

TRAINER

Margriet Schoon is autismespecialist, ze is lange tijd werkzaam geweest op de SO Dr. C.P. van Leersumschool als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher.
De laatste jaren werkt ze als begeleider Passend Onderwijs vanuit expertisecentrum KANS in onderwijs.