Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 12 jaar

Inschatten van het niveau en afstemmen van de begeleiding

 

In deze workshop krijg je informatie over het verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind van 0 t/m 12 jaar maar ook die van een kind met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, ASS of met een hechtingsprobleem.

WAT

We behandelen de uitgangspunten van Em. Prof. Dr. Anton Došen (kinderpsychiater) en gaan aan het werk met de Kleuren-Seo, waardoor we een inschatting kunnen maken van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren van een (eigen) leerling. Daarna gaan we oefenen in het afstemmen van begeleidingsstijlen op de verschillende niveaus.

DOELEN

Na de workshop:

PRAKTISCH

Deze workshop kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor een teamvergadering of een studiedag. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Ben je als leerkracht of IB’er geïnteresseerd, dan kan je je via deze link inschrijven:

Individueel inschrijven

Deze workshop vindt plaats op:

De workshop gaat door met minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

LOCATIE

KANS trainingslocatie, Bilthoven

KOSTEN

Schoolteam: € 500,-
Individueel: € 140,-

VOOR WIE

Leerkrachten, ondersteuners en IB’ers

TRAINER

Nina Saedt is schoolondersteuner en begeleider passend onderwijs met expertise ZMLK, waaronder ook kinderen met het Syndroom van Down.