Constructief samenwerken met ouders

Het bevorderen ven goede communicatie en samenwerken met ouders  

 

Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen ouders en school net zo belangrijk is als leren lezen en rekenen. Goede samenwerking is met name belangrijk als het gaat om zorgleerlingen. Op school kan dit veel uitdagingen met zich meebrengen. Ouders worden mondiger, wachtlijsten in de GGZ worden langer, klassen worden groter en de werkdruk wordt hoger.
Leerlingen kunnen in de klas ander gedrag laten zien dan thuis, beperkingen van een leerling zijn niet altijd goed zichtbaar in de klas.
In deze training wordt geleerd hoe op een constructieve wijze in gesprek te gaan met ouders en hoe om te gaan met weerstanden. Constructief samenwerken met ouders houdt in dat ouders tijdig en op een structurele en planmatige manier bij de ontwikkeling van hun kind betrokken worden. In een schoolteam wordt de samenwerking met ouders vastgelegd in een helder en praktisch uitvoerbaar beleid. 

WAT

Deze training biedt theoretische achtergronden en concrete handvatten om de samenwerking met ouders te bevorderen.
Tijdens deze interactieve training gaan we dieper in op vraagstukken die vanuit de praktijk naar voren komen; we zoomen in op de dagelijkse onderwijspraktijk door middel van ingebrachte voorbeelden en gerichte leervragen.
De nieuwe inzichten bieden handvatten voor het opzetten van schoolbeleid rondom samenwerking met ouders, en zijn direct de volgende dag in te zetten. 

DOELEN