Rots & Water

Sociaal emotioneel leren via een psychofysieke training

 

Leerlingen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leren hoe met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water).
De training Rots & Water is gebaseerd op het Rots & Waterconcept, ontwikkeld op het Gadaku Institute/University of Newcastle.
De training is geschikt voor zowel grote groepen leerlingen (bijvoorbeeld een hele klas), als voor kleine groepjes, maar ook voor een individuele leerling. De training richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen van 4 tot 13 jaar. Het leert leerlingen op een positieve, respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en zelfbeeld, stelt leerlingen in staat weloverwogen keuzes te maken en, indien nodig, een assertieve opstelling in te nemen.
Bovendien heeft de training een positief en bewezen effect op het pedagogisch klassenklimaat. 

WAT

De volgende thema’s worden in het programma door 4 rode draden met elkaar verbonden:

DOELEN