Rots & Water

Sociale competentie-training

 

Sociale competentie betekent samenwerken, samen spelen en samen leven. Kinderen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water).
De training Rots & Water van KANS is gebaseerd op het Rots & Waterconcept, ontwikkeld op het Gadaku Institute/ University of Newcastle. De training richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leert kinderen op een positieve, respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het zelf- vertrouwen en zelfbeeld, stelt leerlingen in staat weloverwogen keuzes te maken en, indien nodig, een assertieve opstelling in te nemen. Dit heeft bovendien een gunstig en bewezen effect op het pedagogisch klassenklimaat.

WAT

De training bestaat uit 8-10 bijeenkomsten.

De volgende thema’s worden in het programma door 4 rode draden met elkaar verbonden:

PRAKTISCH

Deze training kan op meerdere manieren worden ingezet: individueel, in een groepje of in een klas. De training wordt op maat gemaakt en meestal op locatie gegeven.

Voor meer informatie, overleg of een offerte: Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55.

VOOR WIE

Leerlingen, leerkrachten en onderwijsassistenten van groep 1 t/m 8