ReAttach

Een orthopedagogische interventie die is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. 

 

Tijdens de interventie wordt er gewerkt aan het zelfbeeld in relatie met de belangrijke personen in het leven van de leerling en wordt er geleerd hoe spanning en gebeurtenissen gerelativeerd kunnen worden. Denkpatronen die een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren (disfunctionele denkpatronen) worden vervangen door beter passende patronen.
Door licht ritmische aanrakingen op beide handen in combinatie met denkopdrachten, wordt de juiste informatie opgehaald en volgt er een nieuwe verwerking. De focus ligt niet op het herbeleven van gebeurtenissen, maar op het stimuleren van informatieverwerking, vergroten van zelfvertrouwen en herstellen van zelfsturing.

WAT

Tijdens de interventie hoeft de leerling niet zelf te praten. Dat is fijn als de leerling moeilijk woorden kan vinden voor wat er speelt, of als het te beladen voelt. Of als de leerling al zo vaak heeft verteld wat er dwars zit. De eenvoud en directheid van deze methode heeft het effect dat het hoofd letterlijk ‘opgeruimd’ voelt, de leerling meer zichzelf is en het lichaam kan ontspannen.
Een ReAttach traject voor leerlingen bestaat onder andere uit een gezinsinterventie. Ouders/verzorgers volgen minimaal één ReAttach sessie om het positieve effect van de interventie te vergroten. Voor de leerling worden de vorm en inhoud van de interventie aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd.
Gemiddeld zijn er een intake en vijf sessies nodig, verspreid over een periode van drie maanden.
ReAttach kan ingezet worden voor leerlingen met onder andere:

DOELEN