Preventief handelen bij kinderen met autisme

Doe normaal!

De tweede bijeenkomst van deze training vindt plaats op 13 februari 2019. Je kan je hiervoor nog inschrijven via onderstaande link.

In deze training leer je door middel van diverse theoretische verklaringsmodellen en een meegebrachte casus anders te kijken naar gedrag. Hierdoor leer je signaalgedrag herkennen, waardoor je preventief kunt handelen, zodat dit gedrag niet verder escaleert. De nieuwe inzichten zijn direct de volgende dag in te zetten!

WAT

In deze training richten we ons op autisme en mindset. Waar komt gedrag vandaan en welke factoren zijn hierop van invloed? Dit levert handvatten op om preventief te kunnen werken, waardoor problemen waar mogelijk voorkomen kunnen worden.

Aan de hand van bruikbare interventies en materialen leer je kinderen op een productieve manier met voor hen lastige situaties om te gaan.

We zoomen tijdens de training in op jouw dagelijkse onderwijspraktijk door middel van aangeleverde casussen en specifieke leervragen.

DOELEN

Na deze training:

PRAKTISCH

Deze training kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor een teamvergadering of een studiedag. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning. Tevens is het mogelijk om individueel voor deze training in te schrijven. Ben je geïnteresseerd, dan kan je je via deze link inschrijven:

Individueel inschrijven

De 2 bijeenkomsten van deze training vinden plaats op de datums:

De training gaat door met minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.
Voorafgaand aan de training worden de leervragen geïnventariseerd.

LOCATIE

Dr. C.P. van Leersumschool, Zeist

KOSTEN

Schoolteam: € 1200,-
Individueel: € 330,-

VOOR WIE

Leerkrachten, IB’ ers, onderwijsassistenten en schoolteams

TRAINERS

Mirjam Cox en Sylvia Peters zijn verbonden aan expertisecentrum KANS in onderwijs; zij werken als schoolondersteuners/ begeleiders Passend Onderwijs bij de samenwerkingsverbanden ZOUT en Rijn en Gelderse Vallei. Tevens begeleiden en trainen zij individuele leerlingen, leerkrachten, klassen en schoolteams.