Passend onderwijs zónder thuiszitters en BUITENKANS

Proactief handelen en oplossingsgericht te werk

 

Nederland heeft veel thuiszitters; kinderen die recht hebben op onderwijs, maar dit niet aangeboden krijgen. In het basis- onderwijs zijn ruim 10.000 kinderen die structureel lessen verzuimen, helemaal uit beeld raken, en/of officieel als thuiszitter geregistreerd staan. Meer dan ooit zullen we binnen passend onderwijs proactief moeten handelen om te voorkomen dat deze groep groter wordt. Er is steeds meer bekend over de oorzaken van thuiszitten. KANS in Onderwijs heeft een signaleringslijst ontwikkeld met risicofactoren voor het ontstaan van thuiszitters, welke is te downloaden via de website. Ook heeft KANS in Onderwijs handreikingen ontwikkeld over hoe we binnen passend onderwijs oplossingsgericht te werk kunnen gaan en hoe we het netwerk rondom school en kind kunnen versterken.

WAT
PRAKTISCH
VOOR WIE

Scholen en samenwerkingsverbanden.

Meer lezen

Via deze link kunt u de flyer vinden met informatie over BUITENKANS, onze kortdurende onderwijs- en observatievoorziening.

Via deze link kunt u de ‘Signaleringslijst dreigende thuiszitter’ vinden. Hierin leest u alle risicofactoren en aandachtspunten.

Via deze link kunt u het hele artikel lezen: ‘Passend onderwijs zónder thuiszitters’, geschreven door Elly Kraaimaat.
(Dit artikel is afkomstig uit het Beter Begeleiden Magazine van de LBBO, uitgave maart 2017).

Via deze link kunt u het interview met Loek Mak-Peters lezen over de aanpak thuiszitters bij het SWV ZOUT.
(Bron: SWV ZOUT).

Via deze link leest u het interview met Paulien Oogjen over de aanpak thuiszitters bij jonge kinderen.
(Bron: SWV ZOUT).