Overtuigingen en mindset

Hoe kom je hierin tot gedragsverandering? 

 

Professionals worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die in de stress schieten als ze iets moeten maken, en die (al dan niet luidruchtig) werk weigeren als ze inschatten dat het geen succes wordt. De leerling blijft bang om te falen, wat er ook gezegd wordt, en de kans is groot dat het werk niet wordt (af)gemaakt.

WAT

Tijdens deze training wordt onderzocht hoe deze faalangstige leerlingen beter kunnen worden begrepen en begeleid in de groep, zodat ze aan het werk gaan en blijven. Deze training verschaft inzicht in de overtuigingen van leerlingen en hoe deze overtuigingen invloed hebben op het leren en ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan de samenhang met een growth en fixed mindset en hoe deze overtuigingen te herkennen en te beïnvloeden zijn.

DOELEN