Orthopedagogische expertise

Wetenschappelijke en praktische kennis en expertise

 

Leerlingen verdienen de beste ondersteuning om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Wij zien dat directeuren, IB’ers, leerkrachten en onderwijsassistenten zich hiervoor het vuur uit de sloffen rennen, maar soms ook met de handen in het haar zitten. KANS in Onderwijs heeft orthopedagogen in dienst die uw school op zo’n moment kunnen ondersteunen. De orthopedagogen van Kans in Onderwijs beschikken over wetenschappelijke en praktische kennis en expertise op het gebied van leren en gedrag. Ze zijn bekend met het regulier en speciaal (basis) onderwijs, de ontwikkelingen in passend onderwijs en de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Met deze kennis en expertise kan de orthopedagoog bij u op school met een frisse blik en een helikopterview, meedenken en adviseren op het niveau van de leerling, leerkracht, groep en/of school.

WAT

Kenmerkend in onze aanpak is dat we samen met u, schoolbreed kijken wat er nodig is: wat is er nodig op leerling-, leerkracht-, groeps- en/of schoolniveau? De orthopedagogen bij KANS kunnen u op al deze verschillende niveaus ondersteunen en adviseren.
Voorbeelden waarop we u kunnen ondersteunen:

DOELEN

Bij de start van een traject stellen we samen met u doelen op: waar gaan we concreet aan werken. Maatwerkgericht kijken we samen wat nodig is om deze doelen te bereiken.

PRAKTISCH

We starten met een intakegesprek. Aan de hand daarvan maken we een plan van aanpak. U kunt ons inschakelen voor een eenmalige opdracht, een langdurig traject of een strippenkaart afnemen. Met de strippenkaart kunt u gedurende een schooljaar op verschillende momenten, wanneer u het nodig heeft, een beroep doen op een orthopedagoog van KANS in Onderwijs.