Ondersteuning van leerkrachten

 

Professionele begeleiding op maat

KANS experts begeleiden leerkrachten in de klas om hen beter in staat te stellen leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte adequaat te begeleiden. Door onze begeleiding, professionalisering en ons advies op maat krijgt de leerkracht vaardigheden om waar mogelijk preventief te handelen, zodat escalatie in de klas kan worden voorkomen. Uit onderzoek komt naar voren dat leerkrachten vooral behoefte hebben aan concrete hands-on ondersteuning in de klas. KANS in Onderwijs biedt professionele ondersteuning voor leerkrachten, leerlingen, IB’ers, directies en overige professionals.
Enkele voorbeelden: concrete Hands-on ondersteuning, klassenmanagement, Groep op de rit of Groepsgeluk, gedrag, jonge risico kinderen, ZML, hoogbegaafdheid, executieve functies of een Rots & Watertraining. Alle informatie vindt u op deze site.