Ondersteuning van leerkrachten

 

Hands on

KANS adviseurs en specialisten begeleiden leerkrachten in de klas om hen beter in staat te stellen leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte adequaat te begeleiden. Door onze begeleiding krijgt de leerkracht vaardigheden om waar mogelijk preventief te handelen, zodat escalatie in de klas kan worden voorkomen. Uit onderzoek komt naar voren dat leerkrachten vooral behoefte hebben aan concrete hands-on ondersteuning in de klas. KANS in Onderwijs biedt professionele ondersteuning voor leerkrachten in de vorm van:

Deze vormen van ondersteuning zijn gericht op reflecteren en geven leerkrachten direct de juiste handvatten.

Gedrag

Leerkrachten geven aan vooral meer ondersteund te willen worden op gedrag. Gedrag is hierin een containerbegrip met veel verschillende ondersteuningsbehoeften (waaronder ODD, ADD, ADHD, externaliserend en internaliserend gedrag). Naast hands-on ondersteuning beschikken de begeleiders van KANS in Onderwijs over specifieke aanpakken als:

Jonge Risico Kinderen

Er zijn in toenemende mate signalen van scholen dat kleuters meer ondersteuning nodig hebben op gedrag en taal/spraak problematiek. Deze ondersteuning zou in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden gegeven. KANS experts helpen scholen hierin door ondersteuning:

ZML, hoogbegaafdheid, executieve functies

KANS experts bieden concrete ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in de vorm van co-teaching, beeldcoachen en specialistische programma’s voor: