Ondersteuning passend onderwijs

 

School ondersteuningsprofiel

Elke school in een samenwerkingsverband heeft een SOP (school ondersteuningsprofiel) waarin de basisondersteuning en de extra ondersteuning is beschreven die de school biedt. KANS experts bieden professionalisering en concrete handvatten in het vormgeven en verbeteren van alle aspecten van de basisondersteuning, waaronder pedagogisch klimaat, veiligheid en complexe didactische vaardigheden. Er zijn specifieke trainings- en coachingstrajecten voor scholen om te komen tot:

Door passend onderwijs kan het klassenmanagement en de instructie onder druk komen te staan. KANS experts geven concrete ondersteuning op leerkrachten- en schoolniveau in de vorm van onder meer:

Thuiszitters

Het aantal thuiszitters in Nederland is hoog (10.000!) en daalt niet, ondanks de inspanningen die al een aantal jaren worden geleverd. KANS experts bieden ondersteuning in de vorm van herkenning en ondersteuning van potentiële thuiszitterssituaties op schoolniveau.

Procesbegeleiding

In het samenwerkingsverband is het van groot belang dat inspanningen vanuit onderwijs en vanuit de jeugdhulp- verlening bij elkaar komen en elkaar versterken. KANS experts bieden hierin ondersteuning op schoolniveau in de vorm van onder meer:

Alle informatie over de ondersteuning die KANS experts bieden vindt u op deze site