Mindset en leerproblemen

Op weg naar een growth mindset bij leerlingen

 

De manier waarop een leerling kijkt naar zijn eigen leermogelijkheden is een belangrijke factor voor zijn groei en leerontwikkeling. Leerlingen met leerproblemen hebben vaak door hun onderwijservaring een fixed mindset gekregen.

WAT

In deze workshop maak je kennis met de fixed en growth mindset. We bespreken wat dit betekent voor het leren van leerlingen en hoe je leerlingen op weg helpt naar een growth mindset. We behandelen de theorie en gaan aan de slag met het stimuleren van de growth mindset en de feedback die je hiertoe geeft aan een leerling.

DOELEN

Na de workshop:

PRAKTISCH

Deze workshop kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor een teamvergadering of een studiedag. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Tevens is het mogelijk om individueel voor deze workshop in te schrijven.

Ben je als leerkracht of onderwijsassistent geïnteresseerd, dan kan je je via deze link inschrijven:

Individueel inschrijven

Deze workshop vindt plaats op:

De workshop gaat door met minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.

LOCATIE

SBO De Wissel, Houten

KOSTEN

Schoolteam: € 500,-
Individueel: € 140 ,-

VOOR WIE

Leerkrachten en onderwijsassistenten

TRAINERS

Iris Ostendorf is schoolpsycholoog/orthopedagoog op SBO de Wissel en schoolondersteuner vanuit KANS in onderwijs bij samenwerkingsverband Profi Pendi. Zij heeft veel ervaring met leerlingen met leerproblemen en hoe hiermee om te gaan.
Esther Verwimp is schoolondersteuner vanuit KANS in onderwijs in Samenwerkingsverband Profi Pendi. Zij heeft jarenlange ervaring als groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs.