Kinderen en (v)echtscheiding

De professional kan het verschil maken

 

In Nederland vinden er jaarlijks 30.000 echtscheidingen plaats. Bij een echtscheiding zijn niet alleen ouders betrokken, maar ook de kinderen. Vaak is de sfeer in huis voorafgaand aan de daadwerkelijke scheiding al erg veranderd en hebben kinderen daar last van. Soms stellen kinderen hun rouw uit, omdat ze eerst voor hun ouders gaan zorgen. Dan komen verdriet, boosheid en angst pas veel later naar buiten. Deze emoties worden dan niet meer gekoppeld aan de scheiding, omdat dit al zo lang geleden is.
Een echtscheiding heeft op een kind een enorme impact; het kind komt in een rouwproces.
Hier zijn professionals zich vaak niet van bewust, zij zien de signalen die kinderen uitzenden vaak over het hoofd. Of zij koppelen deze signalen niet aan de (echt)scheiding maar aan andere problematiek, waardoor kinderen onnodig belast worden met onderzoeken en diagnoses. 
 

WAT

Tijdens deze workshop bespreken we de effecten van echtscheiding op kinderen. We gaan in op hoe rouw er uit ziet bij kinderen, op de signalen die kinderen in verschillende leeftijdsgroepen af (kunnen) geven voorafgaand, tijdens en na de echtscheiding. 
We gaan in op wat professionals, zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers, kunnen betekenen voor kinderen in echtscheidingssituaties en hoe zij hun zorgen met betrekking tot de leerling bespreekbaar kunnen maken bij ouders en welke hulp er ingeschakeld kan worden.

DOELEN