Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM)

Kinderen aan het woord 

 

In de onderbouw van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn veel leerlingen onvoldoende in staat hun gedachten gestructureerd onder woorden te brengen. Zij hebben daarbij extra hulp nodig. Een kind laten balanceren op de toppen van zijn denken, zodat hij zelf tot een oplossing kan komen; dat is waar het bij de Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM) om gaat. 

DGM gaat ervan uit dat taal de basis is van het denken en dat denken dus gestimuleerd kan worden door taal. De kern van de methodiek is het denkgesprek (dialoog tussen volwassene en kinderen), waarin verschillende taal- en denkvaardigheden samenkomen, zoals oorzaak-gevolg redeneren, overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen.

WAT

In deze training worden kennis en vaardigheden opgedaan van de denkstimulerende gesprekmethodiek.  

 In de eerste bijeenkomst wordt het volgende behandeld: 

In de tweede bijeenkomst komt het volgende aan de orde: 

De training wordt gegeven door twee logopedisten.
Kennis van woordenschatonderwijs wordt bekend verondersteld. 

DOELEN