KANS voor thuiszitters

Hoe kunnen we proactief handelen?

Nederland staat voor de taak om ruim 10.000 thuiszittende kinderen op een of andere manier weer naar school terug te krijgen.
Hoe kan jij daar als leerkracht of begeleider in onderwijs aan meewerken? Als een leerling eenmaal thuis zit, is het eigenlijk al vijf over twaalf. Terugkijkend zien professionals dat er in het begeleidingstraject al verschillende signalen zijn geweest van dreigend thuiszitten van de leerling.

WAT

Deze workshop biedt je inzicht in het voorkomen en begeleiden van thuiszitters. Het is een workshop rond het signaleren van dreigend thuiszitten en proactief handelen.

DOELEN

Je leert welke signalen waarneembaar zijn (vanaf de leeftijd van 3,5 jaar) en hoe je daar als professional op kunt handelen. In deze workshop presenteren we een aantal praktijkvoorbeelden en een signaleringslijst waarmee je direct aan de slag kunt.

PRAKTISCH

Deze workshop kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor een teamvergadering of een studiedag.

De training kan indien gewenst op maat én/of op locatie worden gegeven. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Deze vaste training wordt dit jaar voor de tweede keer aangeboden en wel op:

Het mogelijk om individueel voor deze training in te schrijven.
Individueel inschrijven voor cursussen van de KANS Academie kan via info.kans@gewoonspeciaal.com 

Geef hierbij aan voor welke cursus u zich inschrijft, met vermelding van uw naam, functie, welke school en uw geboortedatum.

De workshop gaat door met minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers.

LOCATIE

SBO De Stuifheuvel, Zeist

KOSTEN

Schoolteam: € 400 ,-
Individueel: € 110 ,-

VOOR WIE

IB’ers, orthopedagogen, schoolondersteuners, schooldirecties, SWV’en, besturen, leerplichtambtenaren en gevorderde docenten in het PO en VO

TRAINERS

Elly Kraaimaat is coach en schoolondersteuner bij KANS en geregistreerd mediator.
Loek Mak-Peters is coach en schoolondersteuner bij KANS.
Paulien Oogjen is intern begeleider, schoolondersteuner en leerkrachtcoach met name op het gebied van het jonge kind.
Elly, Loek en Paulien vormen het thuiszittersteam van KANS. Loek en Elly zijn ook werkzaam binnen de ‘Lansbrekers voor thuiszitters’. Zij organiseren miniconferenties en landelijke workshops over het signaleren van dreigende thuiszitters.

Lees hier meer informatie over Thuiszitters