KANS voor THUISZITTERS

Opstaan tegen thuiszitten 

 

Nederland heeft veel thuiszitters; leerlingen die recht hebben op onderwijs, maar dit niet aangeboden krijgen. In het basisonderwijs staan ruim 1500 kinderen als thuiszitters geregistreerd. Daarnaast zijn er thuiszitters die door allerlei omstandigheden uit beeld geraakt zijn, de leerlingen die we tegenwoordig ‘verborgen thuiszitters’ noemen. Meer dan ooit moeten onderwijsprofessionals binnen passend onderwijs proactief handelen om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten.  

Door allerlei onderzoeken weten we inmiddels veel meer over de oorzaken waardoor leerlingen thuis komen te zitten. Het is voor ouders, leerkrachten en begeleiders in het onderwijs heel belangrijk om de signalen te herkennen. KANS heeft een ‘Signaleringslijst dreigende thuiszitter’ ontwikkeld. Deze lijst helpt de risicofactoren van dreigend thuiszitten te inventariseren. De uitkomst biedt de mogelijkheid proactief te handelen. 

WAT

KANS heeft specialisten op het gebied van dreigende thuiszitters:

KANS heeft diverse specialisten die alle professionals in het onderwijsveld en ouders met raad en daad kunnen bijstaan wanneer een leerling dreigt thuis te komen zitten. Zij kunnen tevens meedenken in het proces om thuiszitters weer naar onderwijs toe te leiden.
Hiernaast biedt KANS aan thuiszitters de mogelijkheid aan kortdurend onderwijs te volgen waarbij getracht wordt hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen met als doel een passende onderwijsplek te vinden. 

De Signaleringslijst dreigende thuiszitter is te downloaden via de website www.kans-inonderwijs.nl   

KANS in Onderwijs stelt de begeleiding en/of training af op de behoefte aan informatie en kennis van de aanvrager of de deelnemers. 

DOELEN