Interim IB en ondersteuning bij de interne begeleiding

Versterk de interne zorgstructuur 

 

De IB’er is de spil van de leerlingenzorg op school. Het is belangrijk dat bij ziekte, verlof of vertrek de werkzaamheden snel worden overgenomen. KANS beschikt over ervaren en deskundige IB’ers die lopende werkzaamheden voortzetten en nieuwe activiteiten opstarten. Ook kunnen zij als co-IB’er hulp bieden aan een zittende IB’er. Deze hulp richt zich op het optimaliseren van de zorgstructuur en het overdragen van kennis, zodat de IB’er van de school na de begeleiding zelfstandig verder kan. 

WAT

De interim IB’er kan worden ingezet om de ondersteuningsstructuur in de school te optimaliseren en/of om de leerlingenzorg te coördineren. Daarbij kan gedacht worden aan het voeren van interne gesprekken het opstellen van OPP’s, klassenbezoeken, het coachen van leerkrachten ten aanzien van de leerlingenzorg en het ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen.
Tevens kan de IB’er ondersteunen bij: 

DOELEN