Ik kies voor zelfcontrole

Een groepstraining voor kinderen van 8-12 jaar met externaliserende gedragsproblemen

 

Agressief, opstandig en explosief gedrag van kinderen vergt het uiterste van ouders en leraren, werkt op school belemmerend op het onderwijsleerproces en komt steeds vaker voor. Veel kinderen die in de basisschoolleeftijd dit gedrag vertonen, hebben deze problemen (en erger) ook in de puberteit. De training ‘Ik kies voor zelfcontrole’ helpt kinderen om de vicieuze cirkel van agressie, opstandig gedrag, conflicten en negatieve bekrachtiging te doorbreken.

WAT

De training ‘Ik kies voor zelfcontrole’ is een evidence based training. De kinderen ontwikkelen in deze training inzicht in en controle over eigen emoties en gedrag. Ze ontwikkelen vaardigheden om problemen op een goede manier op te lossen. Hierdoor kunnen ze zich socialer gedragen en krijgen ze positieve feedback op hun gedrag.

DOEL

De training heeft als doel om (externaliserende) gedragsproblemen zoals agressief gedrag en disruptief gedrag van de kinderen te verminderen, zodat het kind en zijn omgeving daar minder onder lijden.

PRAKTISCH

In een intakegesprek met ouder/ leraar en het kind worden doelen voor de training geformuleerd. De training bestaat uit 9 sessies van 1,5 uur waarbij de kinderen doe-opdrachten meekrijgen, die gedurende de week worden uitgevoerd. In een informatiebijeenkomst voor ouders en leraren wordt achtergrondinformatie gegeven en wordt de inhoud van de training uiteengezet. Wekelijks ontvangen ouders en school informatie over de inhoud en opdrachten van de training, zodat ze het kind positief kunnen ondersteunen. Met ouders en school wordt nauw contact onderhouden.

De training vindt plaats op locatie en wordt door 2 trainers gegeven. Bij voorkeur is de co-trainer een gedragsspecialist of IB-er van de school.
Voor meer informatie, overleg of een offerte: stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55.

VOOR WIE

Kinderen vanaf groep 5 van de basisschool die te snel, te heftig en te vaak agressief reageren. Kinderen die opstandig of brutaal zijn, intimideren of pesten en vaak in conflict met anderen komen.
De groep bestaat uit 4-8 leerlingen. Contra-indicatie: leerlingen met ASS.