Ik kies voor zelfcontrole

Een groepstraining voor kinderen van 8-12 jaar met externaliserende gedragsproblemen

 

Agressief, opstandig en explosief gedrag van leerlingen vergt het uiterste van ouders en leerkrachten. Het werkt op school belemmerend op het onderwijsleerproces en komt steeds vaker voor.  Leerlingen die in de basisschoolleeftijd opstandig of brutaal zijn, intimideren of pesten en vaak in conflict met anderen komen, hebben deze problemen (en erger) ook in de puberteit.
De training ‘Ik kies voor zelfcontrole’ helpt leerlingen om de vicieuze cirkel van agressie, opstandig gedrag, conflicten en negatieve bekrachtiging te doorbreken.

WAT

De training ‘Ik kies voor zelfcontrole’ is een evidence based training. De leerlingen ontwikkelen in deze training inzicht in en controle over eigen emoties en gedrag. Ze ontwikkelenvaardigheden om problemen op een goede manier op te lossen. Hierdoor kunnen ze zich socialer gedragen en krijgen ze positieve feedback op hun gedrag.
De training bestaat uit negen sessies van 1½ uur waarbij de kinderen doe-opdrachtenmeekrijgen, die gedurende de week worden uitgevoerd.
In een informatiebijeenkomst voor ouders en leerkrachten wordt achtergrondinformatie gegeven en wordt de inhoud van de training uiteengezet. Wekelijks ontvangen ouders en leerkrachten informatie over de inhoud en opdrachten van de training, zodat men de leerling/de leerlingen positief kan ondersteunen.
De training is bedoeld voor leerkrachten van leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool die te snel, te heftig en te vaak agressief reageren. 
Contra-indicatie: leerlingen met ASS

DOELEN