Grove motoriek en balvaardigheid

Omdat leerlingen tegenwoordig niet voldoende bewegen

 

De (gym)leerkracht merkt dat leerlingen steeds minder makkelijk bewegen. De verschillen tussen de leerlingen wat zij motorisch kunnen, worden alsmaar groter. Sommige leerlingen onttrekken zich meer en meer aan het spel bij de gymles of bij het buitenspelen in de pauze. Ze komen steeds vaker letterlijk buiten spel te staan. Soepel bewegen en goed om kunnen gaan met een bal is erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling van leerlingen.  

WAT

In de media wordt met enige regelmaat gemeld dat leerlingen veel te weinig bewegen. Een goede grove motoriek en balvaardigheid is niet voor ieder kind vanzelfsprekend.
Vooral als ze wat ouder worden, kunnen leerlingen elkaar daarop aankijken. De termen houterig, lomp en onhandig horen bij leerlingen die op dit vlak moeite hebben met de motoriek. Daarnaast vallen sommige leerlingen op omdat ze zich onttrekken aan het spel of de activiteit. Of juist omdat ze heel angstig bewegen. Ze durven dan niet te klimmen of draaien zich helemaal weg van de bal. Als leerkracht wil je helpen maar hoe?     
Tijdens cursus wordt door middel van ontwikkelingsmaterialen en voorbeelden geleerd op welke manier hulp geboden kan worden. Het geleerde is de volgende dag direct praktisch toepasbaar en uitvoerbaar.  

DOELEN