Groep op de rit

Een positieve sfeer in de groep creëren

 

In sommige groepen heerst ondanks grote inzet van de leerkracht geen positieve sfeer. Negatieve of onveilige gevoelens hebben de overhand. Het ontbreekt aan luisteren naar elkaar. Onderling zijn er conflicten. Hierdoor kunnen leerlingen zich steeds minder veilig gaan voelen. De ontwikkeling van de leerlingen kan onder druk komen te staan. 

WAT

In deze training, worden leerlingen zich bewust van hun eigen rol in de groep en in het groepsproces. Ze leren hoe ze daaraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Op locatie wordt samen met de leerkracht en de kinderen gewerkt aan een betere werkhouding, een fijnere sfeer en meer plezier voor iedereen.
De twee trainers maken hierbij gebruik van de Ringaanpak, aangevuld met andere methodieken.
De training wordt aangepast aan de ontwikkelingsbehoeften van de groep. Zo kan het accent bijvoorbeeld gelegd worden op probleemoplossingsvaardigheden of het aanleren van sociale vaardigheden.
De training bestaat uit: 

Aansluitend kan voor een traject voor begeleiding bij invoering op schoolniveau worden gekozen.
Eventueel kan de training gecombineerd worden met coaching of beeldcoaching voor de leerkracht. 

DOELEN