Groep op de rit

Een positieve sfeer in de groep creëren

 

In sommige groepen heerst, ondanks inzet van de leerkracht, een negatieve sfeer. Leerlingen hebben vaak conflicten. Er wordt slecht naar elkaar geluisterd. Er wordt gepest. Kinderen voelen zich onveilig. De onderwijsresultaten staan onder druk.

Wat

In deze training voor een groep worden leerlingen zich bewust van hun eigen rol in de groep en in het groepsproces. Ze leren hoe ze daarin een positieve bijdrage kunnen leveren. Samen met de leerkracht en de kinderen werken we aan een betere werkhouding, een fijnere sfeer en meer plezier voor iedereen.

We maken hierbij gebruik van de Ringaanpak, aangevuld met andere methodieken.

Doel

Het creëren van een positieve sfeer in de klas waarin leerlingen oog hebben voor elkaar en het plezierig is om les te krijgen en te geven.

Praktisch

De training bestaat uit:

Aansluitend kan voor een traject voor begeleiding bij invoering op schoolniveau worden gekozen.
De training wordt op maat én op locatie gegeven.
Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor meer informatie, een offerte en verdere planning.

Voor wie

Voor groepen waarin een negatieve groepsdynamiek aanwezig is.