Goed kleuteronderwijs

Handvatten voor planmatig kleuteronderwijs in de praktijk

 

LET OP: Inschrijving voor deze cursus is gesloten. Heeft u toch interesse in deze cursus neem dan svp contact op met ons; wellicht wordt deze cursus later in het schooljaar opnieuw aangeboden.

 

Als je met kleuters wilt werken, moet je op de hoogte zijn van de typische kenmerken van jonge kinderen. In deze training gaan we door de bril van de kleuter kijken en gaan we vanuit spontane momenten meer plannend onderwijs vormgeven gericht op beginnende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. Hierdoor kan je je onderwijs gedifferentieerd inrichten, waardoor je kleuters met een ondersteuningsbehoefte beter kunt begeleiden.

WAT

In 3 bijeenkomsten van 2 uur worden deelnemers meegenomen in het brein van de kleuter en wordt de zienswijze vertaald naar de eigen praktijk. We gaan oefenen met het herkennen van verschillende stadia en bijbehorende leerlijnen van geletterdheid en gecijferdheid en je krijgt tools om tot een gedifferentieerde geletterde en gecijferde leeromgeving te komen. Ook krijg je een overzicht van alle beschikbare materialen

1. Door de bril van de kleuter

Hoe kan je in je dagelijkse praktijk rekening houden met het eigene van kleuters? Als je het eigene accepteert en als uitgangspunt neemt bij je werk, zullen zowel jij als de kleuters meer van elkaar genieten.

2. Wie weet hoe mijn letter heet?

Van spontane momenten in je kleutergroep komen tot aansluitend en meer plannend onderwijs gericht op de beginnende geletterdheid door onder meer:

3. Wie weet hoe mijn cijfer heet?

Van spontane momenten tot een planmatig aanbod van beginnende gecijferdheid komen in de kleutergroep door onder meer:

DOELEN

Na de training:

  PRAKTISCH

De training of onderdelen ervan kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor studiedagen. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Tevens is het mogelijk om individueel voor deze training in te schrijven.
Ben je als leerkracht onderbouw geïnteresseerd, dan kan je je via deze link inschrijven:

Individueel inschrijven

De 3 bijeenkomsten van deze training vinden plaats op de volgende datums:

De training gaat door met minimaal 7 en maximaal 15 deelnemers.

LOCATIE

KANS trainingslocatie, Bilthoven

KOSTEN

Schoolteam: € 1200,-
Individueel: € 330,-

VOOR WIE

Leerkrachten onderbouw

TRAINERS

Paulien Oogjen is een ervaren kleuterleerkracht en werkt als jonge-kind-specialist vanuit KANS voor het samenwerkingsverband ZOUT. Ze zette groepen voor kleuters op binnen het speciaal basisonderwijs en ondervond hier hoe belangrijk goed planmatig kleuteronderwijs is.
Chris Uljee was ruim 30 jaar werkzaam als leerkracht in de onder- bouw op de C. P. van Leersumschool.
Nu is zij werkzaam bij KANS als schoolondersteuner met als specialisatie het jonge kind en autisme. Tevens is zij taalcoördinator