Goed kleuteronderwijs, een vak apart

Kindgericht thematisch onderwijs aan kleuters in een rijke leeromgeving passend binnen de kaders van de school

 

Eindelijk van de kleuter-CITO’s af. Maar…..hoe wordt dan de ontwikkeling bijgehouden? Terug naar de methode, werkbladen of….?
Durf je het aan om (echt) naar het kleuteronderwijs te kijken door de bril van de kleuter?
Samen met onze experts wordt gekeken naar het huidige aanbod, de doelen, de leerlingpopulatie, de competenties van de onderbouwleerkrachten en de organisatie om zo te komen tot een passend aanbod voor jonge leerlingen.
KANS in Onderwijs helpt bij het opzetten van een kleuterbouw die aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften van jonge leerlingen. Aandacht voor kindgericht thematisch onderwijs aan kleuters in een rijke leeromgeving, passend binnen de kaders van de school.
Uitgangspunten zijn: inspireren, motiveren en enthousiasmeren vanuit de praktijk met ankers in de theorie. 
 

WAT

In deze training wordt gezocht naar mogelijkheden het kleuteronderwijs op school anders en/of beter vorm te geven. 
Door het jaar heen wordt aandacht besteed aan alles wat het kleuteronderwijs zo mooi maakt. 
Hoe ervaart een kleuter zijn wereld en wat heeft dit voor gevolgen voor het onderwijs? 
Wat maakt een thema tot een echt kleuterthema waarin betrokkenheid, spel en beleving centraal staan? 
Hoe ziet ‘functioneel behang’ in de kleuterklas eruit?
Hoe wordt een thema opgezet en komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod?  

De opzet van deze training is een combinatie van theorie met veel aandacht voor de praktijk. In de training worden de wensen geïnventariseerd en er wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de deelnemers. Twee beeldcoach-sessies per leerkracht geven de training een extra dimensie. 

Samengevat komen de volgende onderwerpen aan bod: 

DOELEN