Goed kleuteronderwijs

Handvatten voor planmatig kleuteronderwijs in de praktijk

 

Als je met kleuters wilt werken, moet je op de hoogte zijn van de typische kenmerken van jonge kinderen. In deze training gaan we door de bril van de kleuter kijken en gaan we vanuit spontane momenten meer plannend onderwijs vormgeven gericht op beginnende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. Hierdoor kan je je onderwijs gedifferentieerd inrichten, waardoor je kleuters met een ondersteuningsbehoefte beter kunt begeleiden.

WAT

Je wordt meegenomen in het brein van de kleuter en hierbij wordt de zienswijze vertaald naar de eigen praktijk. We gaan oefenen met het herkennen van verschillende stadia en bijbehorende leerlijnen van geletterdheid en gecijferdheid en je krijgt tools om tot een gedifferentieerde geletterde en gecijferde leeromgeving te komen. Ook krijg je een overzicht van alle beschikbare materialen.

DOELEN

Na de training:

PRAKTISCH

De training of onderdelen ervan kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor studiedagen. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

VOOR WIE

Leerkrachten/teams van de onderbouw