Goed klassenmanagement voor beginnende leerkrachten

Naar een goed werkklimaat

 

Er komt veel af op beginnende leerkrachten: werken binnen een schoolteam, de methodes eigen maken, omgaan met verschillen tussen leerlingen (didactisch en pedagogisch) en nog veel meer.
Werken in een prettige werksfeer met de leerlingen zorgt voor een goede basis. Goed klassenmanagement helpt hierbij. Het doel van klassenmanagement is een omgeving creëren waarin leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede prestaties behalen.  

WAT

Deze training zoomt in op de vraag hoe de beginnende leerkracht (uit uw team) zorgt voor een goede en effectieve instructie, een goede inrichting van het klaslokaal en het vormgeven van duidelijke regels en routines. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:  

Naast de training is het mogelijk om begeleiding voor startende leerkrachten aan te vragen. Onder andere observaties, coach-gesprekken, beeldcoaching en begeleiding bij het vaardig maken van competenties behoren tot de mogelijkheden. 

Begeleiding en/of ondersteuning van de IB’er/leerkracht die de beginnende leerkrachten op school begeleidt, is ook mogelijk. De IB’er/leerkracht kan geholpen worden om de begeleiding goed vorm te geven en te borgen in de school.

DOELEN