Goed klassenmanagement voor ervaren leerkrachten en intern begeleiders

Naar een goed en gedifferentieerd werkklimaat

 

Een omgeving creëren waarin leerlingen en leerkrachten met plezier werken en tot goede prestaties komen, dat wil iedereen! Leerkrachten en leerlingen willen een goed werkklimaat waar duidelijkheid is en verantwoordelijkheid en betrokkenheid worden gestimuleerd. Goed klassenmanagement zorgt hiervoor! Het doel van klassenmanagement is een omgeving creëren waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede prestaties behalen. Uit onderzoek blijkt dat goed klassenmanagement door passend onderwijs onder druk staat en complexer te organiseren is. Met een goed klassenmanagement als basis kun je gedifferentieerd en opbrengstgericht werken.

WAT

De training ‘Goed klassenmanagement voor ervaren leerkrachten en intern begeleiders’ zoomt in op de vraag hoe je je onderwijs organiseert als je te maken hebt met meerdere leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

In deze training leer je hoe je als leerkracht zorgt voor duidelijke regels en routines, welke regels je gebruikt en hoe je ze handhaaft. Daarnaast leer je hoe je een goed werkklimaat organiseert voor de leerlingen met voorspelbaarheid in regels en routines. De vaardigheden van de leerkracht worden behandeld:

  1. Wat is pedagogisch vakmanschap? Hoe zet je dit vakmanschap effectief in?
  2. Hoe kan de instructie van de les effectiever? Hoe blijven de leerlingen betrokken bij de instructie?
  3. Heeft het materiaal een vaste plek in de klas, hoe zelfstandig kunnen leerlingen hun werk doen?
  4. Wat bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen?
  5. Zijn de regels en routines duidelijk voor leerlingen en leerkracht?
DOELEN

Na de training:

PRAKTISCH

Deze trainingsmiddag kan je als schoolteam inkopen, bijvoor- beeld voor een teamvergadering of een studiedag. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Ben je als ervaren leerkracht/intern begeleider geïnteresseerd, dan kan je je via deze link inschrijven:

Individueel inschrijven

Deze training vindt plaats op:

De training gaat door met minimaal 4 en maximaal 20 deelnemers.

LOCATIE

KANS trainingslocatie, Bilthoven

KOSTEN

Schoolteam: € 400 ,-
Individueel: € 110 ,-

VOOR WIE

Ervaren leerkrachten en intern begeleiders

TRAINER

Maud Versteeg is ruim 25 jaar leerkracht geweest in het regulier en speciaal (basis)onderwijs. Daarna is zij 8 jaar IB’ er geweest in het speciaal onderwijs. Momenteel is ze werkzaam bij KANS als begeleider, trainer en coach.