Goed klassenmanagement voor ervaren leerkrachten en IB’ers

Naar een goed en gedifferentieerd werkklimaat 

 

Een omgeving creëren waarin leerlingen en leerkrachten met plezier werken en tot goede prestaties komen, dat wil iedereen. Leerkrachten en leerlingen willen een goed werkklimaat waar duidelijkheid is en verantwoordelijkheid en betrokkenheid worden gestimuleerd. Goed klassenmanagement is de basis. Het doel van klassenmanagement is een omgeving creëren waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede prestaties behalen. Uit onderzoek blijkt dat goed klassenmanagement door passend onderwijs onder druk staat en complexer te organiseren is. Goed klassenmanagement dient als basis voor gedifferentieerd en opbrengstgericht werke

WAT

Deze training zoomt in op de vraag hoe het onderwijs georganiseerd moet worden als er sprake is van meerdere leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
In deze training leert de leerkracht (uit uw team) te zorgen voor duidelijke regels en routines, welke regels effectief zijn en hoe deze gehandhaafd kunnen worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het organiseren van een goed werkklimaat voor de leerlingen onder andere door voorspelbaarheid in regels en routines. De volgende onderwerpen komen aan bod:  

Naast de training is het mogelijk om begeleiding voor leerkrachten aan te vragen. Observaties, coach-gesprekken, beeldcoaching en begeleiding bij het vaardiger worden in bovenstaande competenties behoren onder andere tot de mogelijkheden. 

Begeleiding en/of ondersteuning van de IB’er die de leerkrachten op school begeleidt, is ook mogelijk. De IB’er kan geholpen worden om de begeleiding goed vorm te geven en te borgen in de school.

DOELEN