Fluitend naar werk

Voldoende energie krijgen en overhouden

 

Is het volgende herkenbaar?
De wens met iets meer gevoel van energie aan het werk te willen gaan en blijven.
Aan het eind van een werkdag veel energie te zijn kwijt geraakt.
De wens nog lang dit werk met passie en energie vol te kunnen houden en de vrees of dit gaat lukken. 

In deze training gaan we op zoek naar inspiratiebronnen, normen en waarden die ervoor zorgen zolang mogelijk bewust, energiek en passievol te kunnen (blijven) werken. 

WAT

Een ieder die verbonden is aan het onderwijs heeft een passie voor de (zich) ontwikkelende leerling. Hij wil iets bijdragen aan de maatschappij en gelooft dat hij direct en indirect de leerlingen iets moois kan meegeven voor de rest van zijn/haar leven.
Toch kan het tijdens het uitvoeren van het werk gebeuren dat de werkdruk te hoog oploopt en de problemen in de klas(sen) alleen maar lijken toe te nemen.
Tijdens deze training wordt samen met collega’s gezocht naar de lagen van zingeving in het uitoefenen van het vak van leerkracht. Zelfkennis vormt de sleutel om de zin van wat je doet te begrijpen. Tijdens deze training wisselen theorie en praktijk zich veelvuldig af. 

DOELEN