Executieve functies

Use it or lose it! 

 

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn denkprocessen, die de leerling in staat stelt activiteiten te plannen en zichzelf aan te sturen. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies regelen onder andere het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht.
In deze cursus krijgt men uitleg over en inzicht in executieve functies, waarom ze zo belangrijk zijn, hoe ze zich ontwikkelen, wat hun effect is op taakgericht gedrag en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk in de klas. Door deze kennis is de leerkracht beter in staat aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen die bijvoorbeeld moeite hebben met het zich richten op de taak of het uitstellen van primaire reacties.
Voorts wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan het onderwerp cognitieve functies zodat de raakvlakken met executieve functies duidelijk worden. 

WAT

Door middel van oefening kan ervaren worden wat executieve functies doen en inhouden. Na deze cursus kunnen de diverse interventies direct in de praktijk ingezet worden om de executieve functies van de leerlingen te versterken.
Het is mogelijk om de cursus uit te bouwen met onderwerpen als zelfsturing in de klas, cognitieve functies en verbeteren van taakgericht gedrag.
Deze cursus is ook beschikbaar voor het begeleiden van een school/leerkrachten bij het implementeren van een school-brede aanpak om de executieve functies van de leerlingen te verbeteren/versterken. Denk hierbij aan observaties, gevolgd door nagesprekken en bijeenkomsten met het team. 

DOELEN