Ernstige rekenproblemen/dyscalculie

Begeleiding van kinderen met ernstige rekenproblemen

 

Dyscalculie betekent letterlijk: ‘niet kunnen berekenen’. Het is een complexe stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en accuraat oproepen en toepassen van reken- wiskunde feiten/afspraken. Kinderen met dyscalculie ondervinden ernstige rekenproblemen t.o.v. leeftijdgenoten en/of t.o.v. hun eigen kunnen.

WAT

Dyscalculie is een stoornis in de ontwikkeling naar vloeiend rekenen. Simpele automatismen ontwikkelen zich onvoldoende, nieuwe stof beklijft slecht. Het probleem zit hem vooral in de vlotte automatisering van eenvoudig numeriek materiaal. Er is wel sprake van begrip en kennis over rekenprocedures. De complexiteit zit vooral in het feit dat bij rekenen meerdere hersengebieden worden gebruikt, zoals het taalcentrum, planning, probleemoplossing, het lange termijn geheugen.

Wat zijn kenmerkende problemen?

DOEL

Voorafgaand aan de behandeling stelt de rekendeskundige, op basis van een rekenonderzoek en de meest recente toetsresultaten, een behandelplan op.

PRAKTISCH
LOCATIE

Begeleiding is in overleg mogelijk op de eigen school of op één van onze scholen:

KOSTEN

De begeleiding wordt op maat gemaakt binnen uw mogelijkheden, hulpvraag en budget. Stuur een mail naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030-692 52 55 voor meer informatie, een offerte en verdere planning.

VOOR WIE

Kinderen vanaf groep 4 met ernstige rekenproblemen/dyscalculie.