Ernstige rekenproblemen/dyscalculie

Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen

 

Dyscalculie betekent letterlijk: ‘niet kunnen berekenen’. Het is een complexe stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en accuraat oproepen en toepassen van reken- wiskunde feiten/afspraken. Leerlingen met dyscalculie ondervinden ernstige rekenproblemen t.o.v. leeftijdgenoten en/of t.o.v. hun eigen kunnen.

WAT

Dyscalculie is een stoornis in de ontwikkeling naar vloeiend rekenen. Simpele automatismen ontwikkelen zich onvoldoende, nieuwe stof beklijft slecht. Het probleem zit hem vooral in de vlotte automatisering van eenvoudig numeriek materiaal. Er is wel sprake van begrip en kennis over rekenprocedures. De complexiteit zit vooral in het feit dat bij rekenen meerdere hersengebieden worden gebruikt, zoals het taalcentrum, planning, probleemoplossing, het lange termijn geheugen.
Kenmerkende problemen zijn:

Individuele begeleiding op maat afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Elke begeleidingssessie duurt 45 minuten.

DOELEN