Ernstige lees- en spellingproblemen/dyslexie

Begeleiding van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen/dyslexie

 

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term is afkomstig uit het Grieks. Dys = niet goed/beperkt functioneren. Lexis = taal of woorden. Dyslexie is een verzamelnaam voor mensen met ernstige problemen met lezen en spellen.

WAT

Dyslexie is een automatiseringsprobleem. Bij lezen komt de teken-klankkoppeling (bij een schriftteken hoort een bepaalde klank) heel moeizaam op gang. Spellen is in feite het omgekeerde, hierbij gaat de klank-tekenkoppeling (een klank moet worden omgezet in een schriftteken) moeizaam. Kinderen met dyslexie doen er veel langer over voordat ze alle letters/klanken kennen en deze tot woorden en uiteindelijk tot zinnen kunnen vormen. Ook het foutloos leren opschrijven van woorden kost veel tijd. De oorzaak van deze moeizame koppeling van klanken en schrifttekens is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat het hersengebied waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld zwak is ontwikkeld en moeilijker bereikbaar is.

Wat zijn kenmerkende problemen?
Kinderen met dyslexie kunnen o.a. moeite hebben:

Vaak gaan lees- en spellingproblemen samen. Echter leesproblemen zonder spellingproblemen komen vaker voor dan spellingproblemen zonder leesproblemen.

DOEL

Voorafgaand aan de behandeling stelt de dyslexiedeskundige, op basis van de meest recente toetsresultaten betreffende lezen en spellen, een behandelplan op.

PRAKTISCH
LOCATIE

Begeleiding is in overleg mogelijk op de eigen school of op één van onze scholen:

KOSTEN

Een kind komt niet in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling, maar u bent wel op zoek naar deskundige begeleiding op het gebied van dyslexie?
De begeleiding wordt op maat gemaakt binnen uw mogelijkheden, hulpvraag en budget. Stuur een mail naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030-692 52 55 voor meer informatie, een offerte en verdere planning.

VOOR WIE

Kinderen vanaf groep 4 met ernstige lees- en spellingproblemen/dyslexie.