Ernstige lees- en spellingproblemen/dyslexie

Begeleiding van leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen/dyslexie

 

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term is afkomstig uit het Grieks. Dys = niet goed/beperkt functioneren. Lexis = taal of woorden. Dyslexie is een verzamelnaam voor mensen met ernstige problemen met lezen en spellen.

WAT

Dyslexie is een automatiseringsprobleem. Bij lezen komt de teken-klankkoppeling (bij een schriftteken hoort een bepaalde klank) heel moeizaam op gang. Spellen is in feite het omgekeerde, hierbij gaat de klank-tekenkoppeling (een klank moet worden omgezet in een schriftteken) moeizaam. Leerlingen met dyslexie doen er veel langer over voordat ze alle letters/klanken kennen en deze tot woorden en uiteindelijk tot zinnen kunnen vormen. Ook het foutloos leren opschrijven van woorden kost veel tijd.

Leerlingen met dyslexie kunnen o.a. moeite hebben:

De begeleiding wordt op maat afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Belangrijk hierbij is dat er bijna dagelijks, met lezen ongeveer 20 min per keer, thuis geoefend wordt. Elke begeleidingssessie duurt 45 minuten, en gemiddeld duurt een dyslexietraject minimaal een jaar.

DOELEN