Diagnostiek van rekenproblemen

Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus (RD4) 

 

RD4 focust op de kern van rekenen: tellen, kennis van getallen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Kennis en vaardigheden op deze gebieden vormen de basis voor bewerkingen op alle domeinen van rekenen en ook voor wiskunde. Bij een goede ontwikkeling bouwt de leerling een netwerk van kennis en vaardigheden op. Als de leerling op deze gebieden problemen ervaart loopt de leerling risico’s voor de verdere ontwikkeling bij rekenen en wiskunde. 
RD4 is bedoeld voor het analyseren van de rekenontwikkeling en rekenproblemen van leerlingen in de basisschoolleeftijd van groep 2 tot en met groep 6. RD4 beslaat de leerstof van groep E1 tot en met E5. De doelgroep bestaat uit leerlingen. Zwakke leerlingen van groep 2 en 3 kunnen nog worden terug getoetst tot op het niveau van E1. Zwakke leerlingen van groep 6, soms zelfs nog van groep 7, kunnen worden terug getoetst tot op het niveau van groep 5. Het onderzoek maakt de rekenontwikkeling van de leerling visueel inzichtelijk.  
Aan de hand van de vier handelingsniveaus kan worden achterhaald of de leerling begrijpt wat hij doet. 

WAT

Het onderzoek vindt plaats op de school van de leerling. Tijdens het onderzoek heeft de leerling een laptop met wifi (Chromebook) nodig. Het traject is in omvang 12 uur (intake, onderzoek, verslaglegging en nabespreking). 

 Een traject RD4 bestaat uit: 

DOELEN