Denkstimulerende gespreksmethodiek

Kinderen aan het woord!

 

Veel leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs zijn onvoldoende in staat hun gedachten gestructureerd onder woorden te brengen. De Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) gaat ervan uit dat taal de basis is van het denken en dat denken dus gestimuleerd kan worden door taal. De kern van de methodiek is het denkgesprek, waarin verschillende taal- en denkvaardigheden samen komen zoals oorzaak-gevolg redeneren, overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen.

WAT

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur. Na elke bijeenkomst kunt u de beginselen van DGM direct in het dagelijks werk toepassen. Kennis van woordenschatonderwijs wordt bekend verondersteld.

In de eerste bijeenkomst wordt behandeld:

In de tweede bijeenkomst wordt behandeld:

DOELEN

Na de training kan je kinderen gericht ondersteunen in het gestructureerd onder woorden brengen van hun gedachten en hen daarmee verder helpen in hun taal-denkontwikkeling.

PRAKTISCH

Deze training kan je als schoolteam inkopen, bijvoorbeeld voor een teamvergadering of een studiedag. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor de verdere planning.

Tevens is het mogelijk om individueel voor deze training in te schrijven.

Ben je als leerkracht geïnteresseerd, dan kan je je via deze link inschrijven:

Individueel inschrijven

Deze training vindt plaats op:

De training gaat door met minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

LOCATIE

SBO De Stuifheuvel, Zeist

KOSTEN

Schoolteam: € 500,-
Individueel: € 140,-

VOOR WIE

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en onderwijsassistenten

TRAINERS

Tessa de Gier, logopedist, werkzaam op SBO de Stuifheuvel.
Joyce Vos, logopedist, werkzaam op SBO de Driehoek en SBO de Stuifheuvel.