Coaching van leerkrachten

Van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam 

 

Er komt veel af op startende leerkrachten en zij-instromers. Wennen aan de schoolcultuur, handelingsgerichte gesprekken voeren met de leerlingen en hun ouders, omgaan met collega’s en lesgeven aan verschillende (leer)niveaus.
Ervaren collega’s en de IB’er helpen graag, echter ontbreekt het vaak aan extra begeleidingstijd.
Een succesvolle carrière als leerkracht in het onderwijs hangt grotendeels af van de ervaringen die in de eerste periode opgedaan worden. En dat terwijl er in de praktijk nog zoveel eigen gemaakt moet worden.
Coaching helpt een betere leerkracht te worden! 

Startende leerkrachten kunnen naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid gebruik maken van het recht op het bijzonder budget voor de startende leerkracht (artikel 8A.4). In de CAO staat beschreven dat een startende leerkracht recht heeft op begeleiding door een coach (niet zijnde de direct leidinggevende). Gebruik maken van deze begeleiding vergroot de bekwaamheid en het welbevinden van leerkrachten. 
Wij helpen graag bij het begeleiden van startbekwaam richting vakbekwaam. 

WAT

Vooraf worden in overleg de doelen waaraan gewerkt gaat worden, bepaald en welke bekwaamheden de school verwacht dat je gaat beheersen. Tevens wordt bepaald welke vorm van coaching het meest geschikt is om de doelen te bereiken. Te denken valt aan beeldcoaching of co-teaching, of scholing middels een training klassenmanagement. Om zo te komen ‘Van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam’. 

Coaching kan helpen bij: 

Zijn er meerdere startende leerkrachten op school (of binnen een bestuur) dan kan intervisie een gepaste werkvorm zijn om van elkaar te leren. 

DOELEN