Co-teaching

Coaching on the job 

 

Co-teaching is een vorm van coaching-on-the-job, waarbij een begeleider als evenwaardige partner met een leerkracht ín de klas werkt. De leerkracht wordt tijdens de les gecoacht en kan de adviezen en tips dus direct uitvoeren. Dat heeft grote meerwaarde: het vergroot de handelingsvaardigheid en de attitudes als leerkracht worden verbeterd. Co-teaching voorziet de leerkracht zo van krachtig en doeltreffend gereedschap in de les en biedt daarmee meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld alleen ‘extra handen in de klas’.
Co-teaching kan worden ingezet bij startende leerkrachten, maar ook bij leerkrachten die hun klassenmanagement en interactie willen verbeteren. Of bij leerkrachten die het moeilijk vinden om met gedragsproblemen om te gaan.
 

WAT

Het traject start met een intakegesprek met de leerkracht op de school. Samen bespreken we waar tegenaan gelopen wordt in de klas, op welke momenten dat is en waaraan gewerkt zal gaan worden.
Er wordt samen een les voorbereid die gegeven wordt door de begeleider of die samen gegeven wordt. De leerkracht kan gelijk aanwijzingen toepassen of zien hoe de begeleider een interventie toepast. Aan de hand hiervan volgt er een nagesprek. Tijdens dit nagesprek wordt besproken wat efficiënte interventies zijn geweest. Deze cyclus herhaalt zich een aantal keer. Aan het einde van het traject volgt een evaluatiegesprek. 

Er zijn vier vormen van co-teaching: 

 Co-teaching kan ook ingezet worden als de school een verbetertraject heeft ingezet op bijv. instructie. 

DOELEN