Beter bij de les

Versterking van de executieve functies

 

De training ‘Beter bij de les’ is speciaal voor kinderen vanaf 8 jaar met zwakke executieve functies, zoals kinderen met ADHD en/ of leerproblemen. Deze kinderen ondervinden problemen met onder meer het werkgeheugen en met plannen en controleren. Dit zijn de regelfuncties van het brein, de zogenaamde executieve functies. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training ‘Beter bij de les’ krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen.

Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind.

WAT

Een standaard Beter bij de les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school (buiten de klas) met het kind gedurende 45 minuten wordt geoefend onder begeleiding van een trainer. Daarnaast zijn er drie oudersessies waarvan de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt. Aangeraden wordt ernaar te streven viermaal per week te trainen, de training duurt dan ca. 6 weken.

De leerkracht wordt actief bij de training betrokken en krijgt hierdoor meer inzicht in het leergedrag van de leerling dat ontstaat door executieve functieproblemen. Daardoor kan de leerkracht eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

DOELEN
PRAKTISCH

De training kan op maat worden gemaakt, binnen uw mogelijk- heden, hulpvraag en budget. Stuur een email naar info.kans@gewoonspeciaal.com of bel 030 – 692 52 55 voor meer informatie, een offerte en verdere planning.

Materialen (werkboeken) worden door de school zelf bekostigd.

VOOR WIE

Kinderen vanaf 8 jaar met zwakke executieve functies.