Beeldcoaching voor leerlingen

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 

 

Begeleiding individueel:
Beeldcoaching kan ingezet worden bij het coachen van leerlingen.
Een leerling ondervindt belemmeringen in het functioneren in zijn/haar groep. De leerling kiest een doel waaraan hij of zij wil gaan werken. De leerling wordt gefilmd in de klas, waarna de beelden bekeken en besproken worden. Hierbij is het uitgangspunt dat er al veel goed gaat. Daarnaast wordt besproken welke sterke en positieve kwaliteiten van de leerling ingezet kunnen worden om het gekozen doel te bereiken. De ervaring leert dat leerlingen heel goed kunnen reflecteren op hun gedrag en weten welke doelen ze willen en kunnen bereiken. Een methodiek die ingezet kan worden bij een leerlingtraject is bijvoorbeeld Kids’ Skills . 

Begeleiding groepen:
Beeldbegeleiding is een effectief middel om leerlingen bewust te maken van hun werkhouding en/of hun eigen rol in de groep. Samen met de leerkracht kunnen (coaching)gesprekken plaatsvinden aan de hand van opnames.
Er kan gebruik gemaakt worden van kijkwijzers voor leerlingen. Persoonlijke doelen kunnen worden opgesteld zodat leerlingen bewust kunnen werken aan het leerdoel. 

WAT

Het startpunt van iedere begeleiding is een intakegesprek met de betreffende leerling/groep. Er worden beeldopnames in de concrete onderwijspraktijk gemaakt. Door interactie-analyse op deze beelden wordt er bewustzijn ontwikkeld op interactiepatronen tussen leerkrachten en leerlingen en/of leerlingen onderling. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Tijdens een begeleidingsgesprek wordt door reflectie op de beeldopnames op zoek gegaan naar krachten en kansen. Op deze manier wordt tot de kern van het interactieprobleem gekomen, waarop leerlingen voor zichzelf verbeteracties formuleren. 

DOELEN