Beeldcoachen voor leerkrachten

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 

 

Individuele begeleiding: 

Beeldcoaching is een oplossingsgerichte methode van begeleiden waarbij het uitgangspunt is te kijken naar wat werkt. Welk leerkrachtgedrag heeft een positief effect? Door de leerkracht naar beelden van zijn/haar handelen te laten kijken en daarbij als coach de aandacht te richten op positieve interventies komt de leerkracht zelf tot inzichten en oplossingen.  
De beeldcoach richt de aandacht op wat er goed gaat en welk leerkrachtgedrag versterkt ingezet kan worden. De beelden zijn hierbij overtuigend ‘bewijsmateriaal’. De leervraag van de leerkracht blijft altijd het uitgangspunt.  
Op deze manier wordt de leerkracht zich meer bewust van zijn/haar handelen en de positieve invloed die de leerkracht heeft op de interactie met de leerlingen, het klassenmanagement en het pedagogisch klimaat in de groep.  

Teambegeleiding: 

Schoolteams kunnen begeleid worden met beeldcoaching op een van tevoren geformuleerde hulpvraag. Een voorbeeld van een hulpvraag is ‘het optimaliseren van de effectiviteit van overleg’. 

WAT

Er worden beeldopnames in de concrete onderwijspraktijk gemaakt. Door het analyseren van deze beelden wordt er bewustzijn ontwikkeld op interactiepatronen tussen leerkrachten en leerlingen, of leerkrachten onderling, waarover de coach en de coachee(s) met elkaar in gesprek gaan. Tijdens een begeleidingsgesprek wordt door reflectie met beelden op zoek gegaan naar krachten en kansen om zo te komen tot doelen ter versterking van leerkrachtgedrag en/of communicatievaardigheden.

DOELEN