Autisme en ontwikkelingsvragen

Vergroot je kennis en inzicht en daarmee je handelingsrepertoire 

 

Op elke basisschool stellen leerlingen met autisme ons regelmatig ontwikkelingsvragen op allerlei terreinen: bij sociaal-emotioneel leren, bij emotieregulatie, in de omgang met hun ouders.
Waar is normaliseren nodig, waar dienen aanpassingen gemaakt te worden?
Afstemmen binnen een team en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen, is hierbij van groot belang. In overleg kan op elk gewenst thema worden ingespeeld in de vorm van een training, een workshop of een teamvoorlichting.

WAT

Uitgangspunt van deze scholing is bovenstaande thematiek en/of de ontwikkelingsvragen van een leerling. Met behulp van interactieve werkvormen, theorie, materialen en hulpmiddelen worden de ontwikkelingsvragen vanuit de dagelijkse praktijk verkend. Voorbeelden worden onder de loep genomen en er wordt onderzocht hoe de transfer naar een meer gestructureerde aanpak van terugkerende situaties gerealiseerd kan worden.
Begeleiding op een goede borging van een gezamenlijke aanpak behoort tot de mogelijkheden. Dit gebeurt in de vorm van observaties in de klas, begeleidingsgesprekken met leerkrachten, voortgangsgesprekken met de IB’er en/of directeur. 

DOELEN