Audit

Kwaliteitsbeoordeling van het (speciaal) basisonderwijs aan de hand van het waarderingskader van de onderwijsinspectie 

 

Met een audit krijgt de directie en het schoolteam een kwaliteitsbeoordeling aan de hand van het waarderingskader van de onderwijsinspectie.
In overleg met de school wordt bepaald op welke indicatoren de audit gehouden wordt. Dit kan op een specifiek gebied als didactische onderwijskwaliteit zijn, het kan echter ook een breed onderzoek zijn op verschillende kwaliteitsgebieden en standaarden.
Er wordt onderzocht wat in de dagelijkse onderwijspraktijk teruggezien wordt van de missie en de visie van de school. 

WAT 

Ter voorbereiding op een audit vindt er een intakegesprek plaats. De school vult tevens vooraf een zelfevaluatie-instrument in. Het format hiervoor wordt door KANS in Onderwijs aangeleverd.  Na observaties in de groepen en interviews met directie, IB’er, leerkrachten en indien gewenst, leerlingen en/of ouders, wordt er een uitvoerige rapportage geschreven.  De rapportage wordt met de directie, en indien gewenst met het schoolteam, besproken.  Dit auditrapport geeft de directie en het schoolteam handvatten om effectief verder te sturen op kwaliteitsverbetering.
De audit is bedoeld voor: 

Er wordt geen audit op bestuursniveau uitgevoerd. Wel kan een audit door een bestuur worden aangevraagd voor meerdere scholen.
De audit zelf wordt uitgevoerd op één of twee dagen, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de grootte van de school.
Voorbereiding en verwerking vragen twee dagen per school van de auditors. 

DOELEN