Als bewegen niet vanzelf gaat

Motorische problemen en DCD 

 

In vrijwel iedere klas zitten een aantal motorisch onhandige kinderen. Ze hebben moeite met de gymles, ervaren problemen met het schrijven en vinden weinig aansluiting bij het buiten spelen. Wanneer deze motorische problemen ernstig genoeg zijn, kan er gesproken worden over Developmental Coördination Disorder (DCD).  

WAT

Het kan voorkomen dat bij een kind, ondanks veel stimulans, het bewegen nog steeds niet goed gaat. Dan is het mogelijk dat er sprake is van DCD.
Deze kinderen hebben niet voldoende aan het stimuleren van de motoriek. Tijdens deze cursus wordt geleerd wat verwacht kan worden van deze kinderen. De cursus geeft inzicht in het herkennen en de behandeling van een kind met DCD, zodat men leert wat men kan betekenen voor kinderen met blijvende motorische problemen. Theorie en praktijk worden veelvuldig afgewisseld. Specifieke vragen kunnen van tevoren aangeboden worden zodat hier tijdens de training dieper op in gegaan kan worden. 

DOELEN